Bun gasit!

Va redau mai jos o modificare a legii 192/2006, care va poate fi utila.
In data de 19 iunie 2012, Propunerea de Modificare a Legii 192/2006, propunere care viza introducerea medierii ca procedura prealabila obligatorie, a fost adoptata de catre Camera Deputatilor, for decizional, urmand ca in cel mai scurt timp posibil sa fie pusa in aplicare. 

Extras propuneri de modificare a legii 192/2006

La Art. 43, alin (2^1) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
„Art. 43 alin (2^1) In conflictele nascute in urmatoarele domenii, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au incercat solutionarea litigiului prin mediere:
a) In domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici, ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

b) In materia dreptului familiei;

c) In domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

d) In litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale si colective de munca;

e) In litigiile civile si comerciale a caror valoare este sub 50.000 lei cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa a unei societati comerciale si a actiunilor referitoare la Registrul Comertului .

f) In cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala si/sau in cazul infractiunilor cercetate la plangere prealabila, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat. Partea care nu se prezinta la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat si pe cele efectuate de partea adversa, indiferent de solutia care se va da pe fondul cauzei.

La Art. 43, dupa alin (2^1) se introduce un nou alineat, (2^2), cu urmatorul cuprins:
„Art. 43 alin (2^2) Inainte de sesizarea instantei de judecata sau a organului de urmarire penala, partile sau oricare dintre acestea sunt tinute sa incerce solutionarea conflictului prin mediere, sub sanctiunea prematuritatii introducerii cererii de chemare in judecata sau a plangerii penale prealabile.”

Scoala Mamelor

Facebook

Copiii au drepturi

Cartea Pretuieste Viata

copii12.JPG

Ajuta si tu

Urmareste-ne pe FacebookUrmareste-ne pe TwitterUrmareste-ne pe Blog
style=div class=